TULIP TOURS TRAVEL AGENCY

CK TULIP Tours s. r. o. je jedným z najväčších a najvýznamnejších dodávateľov hotelových a ďalších komplexných služieb cestovného ruchu cestovným kanceláriám a agentúram. CK Tulip Tours s.r.o, je súčasťou medzinárodného holdingu Go Global Travel Ltd., ktorý operuje hlavne na trhoch strednej a východnej Európy. Komplex online služieb – široká škála hotelového ubytovania (200 000) všetkých kategórií po celom svete – prenájom áut po celom svete – individuálne a skupinové rezervácie - spracovanie skupinových požiadaviek – transfery – ostatné doplnkové služby.

Visit goglobal travel